जमीन खरेदी करताना (भाग – 3)

1

मागील भागावरून पुढेमाहिती घेवूयात जमिनीच्या क्षेत्रफळ एककांविषयी…

3. व्यावहारिक  जगात लागणारे काही महत्वाचीजमिनीच्या क्षेत्रफळाची  रुपांतरे

१ हेक्टर = १०००० चौ. मी . 

१ एकर = ४० गुंठे 

१ गुंठा = [३३ फुट x ३३ फुट ] = १०८९ चौ फुट 

१ हेक्टर= २.४७ एकर = २.४७ x ४० = ९८.८ गुंठे

१ आर = १ गुंठा 

१ हेक्टर = १०० आर

१ एकर = ४० गुंठे x [३३ x ३३] = ४३५६० चौ फुट

१ चौ. मी . = १०.७६ चौ फुट

७/१२ वाचन करते वेळी पोट खराबी हे वाक्य असत—त्याचा अर्थ पिक लागवडी साठी योग्य नसलेले क्षेत्र —परंतु ते मालकी हक्कात मात्र येत!!!!! 

नमुना नंबर ८ म्हणजे एकूण जमिनीचा दाखला या मध्ये अर्जदाराच्या नावावर असलेली त्या विभागातील [तलाठी सज्जा] मधील जमिनीचे एकूण क्षेत्र याची यादी असते!!!! 

जमिनी ची ओळख हि त्याच्या तलाठी यांनी प्रमाणित केलेली आणि जागेशी सुसंगत असलेल्या चतुर्सिमा ठरवितात!!!!

                                                     ( समाप्त)          

सदर सत्रासाठी आपण ही आपल्या कडील माहिती / लेख इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी [email protected] या ई-मेल आयडी वर किंवा 8888122799 या नंबरवर पाठवू शकतात. आपण सादर केलेला लेख / माहिती आपले नाव व पत्त्यासह प्रकाशित केली जाईल.

   

1 Comment
  1. Kisan shankar Nikam says

    information about land measurement is very useful to the farmers and also to the interested person . very good and thanks.

Leave A Reply

Your email address will not be published.