Browsing Tag

भाजीपाल्यावर कीड-रोगराई व त्यांना प्रतिबंध

भाजीपाल्यावर कीड-रोगराई व त्यांना प्रतिबंध

भाजीपाला, कंद व शेंगभाज्या यावर पडणारी कीड व रोग, त्यांच्याकडून होणारी हानी, कोणत्या भाजी प्रकाराला कोणत्या कीडीचा, रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो व त्यावर कोणती उपाययोजना करावी याची माहिती पुढे दिली आहे. परसबाग असो वा टेरेस गार्डन किंवा