Browsing Tag

कुक्कुटपालन – हिवाळी व्यवस्थापन

कुक्कुटपालन – हिवाळी व्यवस्थापन

कृषी व्यवस्थेत शेती सोबत केला जाणारा महत्वाचा जोडधंदा म्हणून कुक्कुटपालन ओळखले जाते. हवामानानुसार कुक्कुट पक्षांच्या व्यवस्थापन यंत्रणेत बदल करणे आवश्यक आहे. ह्या लेखातून आपण जाणून घेवू हिवाळ्यात कोंबड्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे ?  1)